Vieninteliai sertifikuoti universalūs dūmų šalinimo kanalai Lietuvoje

Kovo mėnesio pabaigoje PAGD prie LR VRM Gaisrinių tyrimų centras išdavė bendrovei „Promat“ atitikties sertifikatus pagal standarto LST EN 12101-7 reikalavimus. „Promat“ tapo vieninteliais Lietuvoje šio standarto „single“ ir „multi” parametrus atitinkančių dūmų šalinimo kanalų gamintojais. Iki šiol pastato šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų projektuotojai Lietuvoje buvo keblioje situacijoje, nes mūsų teisės aktuose ortakių ir dūmų šalinimo kanalų klasifikacijos nurodytos kaip lygios, kas klaidindavo tiek projektuotojus, tiek inžinierius. Kita vertus, pagal Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles reglamentuoja būtinumą montuoti dūmų kanalų sekcijas pagal Lietuvos standartą (LST EN 12101-7:201). Deja mūsų šalyje universalių (tiek single, tiek multi) sertifikuotų gaminių šioms taisyklėms pilnai įgyvendinti ilgą laiką nebuvo.

Saugumą užtikrinantys projektai

Dūmų ir šilumos valdymo sistemos ir jų kontrolė – svarbi užduotis ir didelė atsakomybė. Šalių kaimynių gaisrų patirtis parodė, kad neatsakingas požiūris į gaisrinę saugą gali turėti neatitaisomos žalos padarinių. Pasak įmonės „Fogo“ gaisrinės saugos inžinieriaus Martyno Matulevičiaus, kilus gaisrui dūmų šalinimo kanalai padeda pašalinti karštus, toksiškus dūmus (dujas), padaryti orą saugesnį besievakuojantiems žmonėms, užkirsti kelią plintančiam gaisrui ir neleisti patalpoje generuotis kritinei temperatūrai. Tad kokybiškas sertifikuotų kanalų montavimas yra svarbiausias elementas, evakuacijos metu padedantis gelbėti žmonių gyvybes ir sveikatą. Specialistui antrina ir Valstybinė priešgaisrinės priežiūros valdyba.

„Jau rengiant dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektą tikslinga atkreipti dėmesį per kokias patalpas praeis dūmų kanalai ir šachtos, tai yra, kokio atsparumo ugniai užtvaras jos kirs, tam, kad nurodyti tinkamą jų atsparumą ugniai. Projekte pažymint papildomus reikalavimus minėtiems kanalams, mažiau sunkumų iškiltų statybų metu. Taip pat svarbu, kad statybos techninę priežiūrą atliekantis asmuo atsakingai atliktų pareigas, užtikrinant, kad dūmų kanalai būtų įrengiamos tik iš nustatytus reikalavimus atitinkančių statybos produktų, atitinkančių jų eksploatavimo sąlygas“, – teigia Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas Jūris Targonskas.

Kadangi rinkoje nebuvo tokio tipo gaminių (išskyrus horizontaliems kanalams), galinčių užtikrinti atitikimą šiems reikalavimams, statybose dažnai naudotos daugiasluoksnės plokštės, mūro blokeliai. Tai pertvarinės konstrukcijos, pasižyminčios atsparumu, tačiau neužtikrinančios sandarumo dūmams. Taip „ant popieriaus“ reikalavimai išpildomi, bet praktiškai visi „žaidėme su ugnimi ir žmonių gyvybėmis“.

Esant tokiai situacijai (Lietuva ne vienintelė šalis Europoje susidurianti su šia problema) susidarė ydinga praktika, kai Priešgaisrinės priežiūros inspekcija akceptuodavo netgi ne Europos techninius liudijimus, o paprasčiausias Klasifikacines ataskaitas. Nors Aplinkos ministerijos nuomonė buvo griežta (t.y. reikalaujama tik atitikties sertifikatų) taip buvo daroma dėl pragmatinių priežasčių – nė vienas tiekėjas negalėjo pateikti reikiamų dokumentų.

„Promat“ atstovas Lietuvoje daugiau nei du metus mynė slenksčius valstybinėse instancijose įrodinėdamas „Promaduct“ sistemos pranašumus, pateikta buvo begalės bandymo ataskaitų kitų reikalingų dokumentų. Viso šio sunkaus darbo vaisius pasitarnaus pateikiant Lietuvai saugius ir patikrintus produktus.

PAGD prie LR VRM Gaisrinių tyrimų centras išdavė „Promat“ atitikties sertifikatus Nr.1796-CPR-0013 „single“ (t.y. vienos patalpos) DŠ kanalams ir Nr. 1796-CPR-0014 „multi“ (t.y. skirtingų patalpų ir vertikaliems) DŠ kanalams. Tai reiškia kad Aplinkos ministerijos patvirtinto Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo reikalavimai pilnai išpildomi. Ir „Promat“ tą padarė pirmieji Lietuvoje.

Sprendimai taupantys vietą ir laiką

Sertifikato taikymo sritis numato, kad kanalus „multi“ (kelių gaisrinių patalpų arba vertikalūs), galima formuoti iš 3 arba 4 pusių. Taip pat užtikrinamas atsparumas ugniai iki EIS120, montuojant iš trijų arba keturių pusių (vertikalius ir horizontalius). „Promat“ turėdamas šiuos sertifikatus užtikrina visos sistemos vientisumą, tos pačios medžiagos panaudojimą ir maksimalią gaisrinę saugą formuojant vertikalias šachtas ir horizontalius kanalus.

Paklaustas apie šiuos itin specifinius gaminius, įmonės „Promat“ Baltijos regiono vadovas Linas Kriščiūnas sako, kad „multi“ kanalai gali būti formuojami tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, „single“ – tik horizontaliai. Beje, dėl naujos sertifikuotos sistemos atėjimo į rinką vartotojas išloš ne tik dėl atitikties sertifikatų ir tikslių montavimo instrukcijų, bet ir sutaupytos kvadratūros.

Atsisiųsti dūmų šalinimo kanalų techninę dokumentaciją projektams ⇒

„Formuojant dūmų kanalus „multi“ EI 60 iš trijų ar keturių pusių naudojame 30mm storio plokštes „Promatect-L500“, EI 120 – 50mm storio (2x25mm) plokštes L500. Dažnu atveju projektuojant bandoma sutaupyti vietos. Todėl projektuotojai gali naudoti kanalus montuojamus iš 3 pusių ir tokiu atveju kanalai ir šachtos užimtų mažiau ploto“, – pasakoja L.Kriščiūnas. Jam pritaria ir M. Matulevičius. Pasak specialisto, „multi“ kanalus galima formuoti iš trijų kraštinių. Tai leidžia sutaupyti nemažai vietos ir laiko.

Gamintojo atsakomybė

Šiuo metu galiojančiose Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėse yra įtvirtinta sąlyga, kad visais atvejais dūmų kanalai turi būti ne mažesnio atsparumo ugniai kaip priešgaisrinės užtvaros, kurias kerta dūmų kanalas. Tad konkretaus gamintojo dūmų šalinimo kanalo panaudojimo galimybes, kai jis kerta priešgaisrinę užtvarą, geriausiai gali nurodyti šio dūmų kanalo sekcijos gamintojas arba sertifikuotas montuotojas.

„Aukšti reikalavimai keliami todėl, kad šių sistemų pagrindinė paskirtis – užtikrinti dūmų ir karštų dujų ištraukimą iš gaisro apimtos patalpos bei dūmų šalinimą po gaisro. Sertifikuoti kanalai privalo išlaikyti papildomus bandymus, esant didesniam 500 Pa neigiamam slėgiui, kai ugnis juos veikia iš išorės ir vidaus“, – teigia L. Kriščiūnas.

Taigi, „Promat“ specialistų komanda pabrėžia, kad svarbios ne tik statybos produkto specifikacijos, bet gamintojo indėlis suteikiant visą reikiamą informaciją tam, kad užtikrinti, jog priešgaisrinė sistema būtų įrengiama statybų aikštelėje ergonomiškai ir efektyviai, nenusižengiant standarto techniniams reikalavimams.

Kanalo atitikties dokumentai

Eksploatacinių savybių deklaracija (arba tiesiog ESD) dažnai įvardijamas kaip produkto pasas. Kas turi būti nurodyta deklaracijoje? Deklaracijoje turi būti nurodytas darnusis standartas LST EN 12101-7 ir papildomai klasifikacijos standartas LST EN 13501-4. Dūmų šalinimo kanalai – tiek „single“, tiek „multi“ privalo turėti tiek atskiras deklaracijas, tiek atskirus sertifikatus.

Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas (arba tiesiog atitikties sertifikatas) pagal standarto LST EN 12101-7 (žemiau matosi mano pateikti sertifikatų pavyzdžiai) reikalavimus. Promat turi du atskirus sertifikatus a) “single” kanalams ir b) “multi” kanalams. Jau sumontuoti DŠ kanalai papildomai žymimi CE ženklu ant korpuso.

Jeigu gamintojas pateikia tik klasifikacinę ataskaitą pagal LST EN 13501-4 reikalavimus arba Europos techninį liudijimą, tai nesuteikia jam teisės tiekti dūmų šalinimo kanalus į Lietuvos rinką.

Kategorijos: