Saugi aplinka suteikia galimybę skirti laiką ir resursus prasmingiems darbams

Saugi aplinka suteikia galimybę skirti laiką ir resursus prasmingiems darbams

Saugi aplinka suteikia galimybę skirti laiką ir resursus prasmingiems darbams

Saugi aplinka suteikia galimybę skirti laiką ir resursus prasmingiems darbams

Saugi aplinka suteikia galimybę skirti laiką ir resursus prasmingiems darbams

Žiniomis ir inovatyviais sprendimais pagrįsti inžineriniai sprendimai leidžia prisidėti prie šiuolaikinių pastatų vystymo sukuriant saugias sąlygas dirbti ir gyventi.
Gaisro sauga yra viena iš tų sričių, kurioje mokslo ir technikos naujovės turi būti koja kojon įgyvendinamos tuo pat metu vystomuose statybos projektuose.
Dalinidamiesi patirtimi ir kompetencijomis kelsime gaisro saugos inžinierių kvalifikaciją ir žinias, pagal galimybes prisidėsime prie kokybiškesnių projektavimo standartų kūrimo ir racionalių bendradarbiavimo sąlygų įgyvendinant aukščiausių saugumo reikalavimų statybos projektus.

Tikslai:

Vienyti
Lietuvos ir užsienio šalių gaisrinės saugos specialistus bei organizacijas
Skatinti
kokybišką fizinių ir juridinių asmenų veiklą gaisrinės saugos srityje
Rengti
leidinius gaisrinės saugos tematika, gaisrinės saugos norminės bazės pagrindus ir t.t.
Analizuoti
ir skleisti šalies bei užsienio valstybių gaisrinės saugos bei ugniagesybos pažangią patirtį, naujausius mokslo pasiekimus
Siūlyti

Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, departamentams ir tarnyboms teisės aktų projektus, siekiant gerinti gaisrinę saugą šalyje

Bendradarbiauti
su šalies ministerijomis, departamentais ir tarnybomis, užsienio šalių analogiškomis asociacijomis ir organizacijomis
Organizuoti
forumus, seminarus, konferencijas, parodas, bei narių kvalifikacijos kėlimą
Ginti
įstatymų nustatyta tvarka asociacijos narių teises

Pranešimai

Mokymai

Nacionalinės gaisrinės saugos asociacija vykdo mokymus pagal su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija suderintas programas, kurios sudaro galimybę statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams plėsti jau turimas žinias, jas sisteminti, suteikti inovatyviausių ir pažangiausių profesinių žinių bei įgūdžių, supažindinti su naujais terminais, atskleisti būdus, kaip Programoje nurodytas naujoves taikyti praktikoje ir atlikti jų vertinimą vykdant veiklą gaisrinės saugos srityje.

NGSA organizuojami mokymai:

Programos, pagal kurias vykdomi mokymai :

1. Statinių planinių tūrinių sprendinių ir evakuacijos kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa

Programos žymuo: M-177-19-NGSA

2. Teritorijos planavimo gaisriniu požiūriu kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa

Programos žymuo: M-178-19-NGSA

3. Pasyviųjų gaisrinės saugos priemonių ir jų taikymo kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa

Programos žymuo: M-179-19-NGSA

4. Aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių ir jų taikymo kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa

Programos žymuo: M-180-19-NGSA

5. Gaisrinės saugos reikalavimų taikymo ir sprendinių vertinimo kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa

Programos žymuo: M-181-19-NGSA

Partneriai

Martynas Matulevičius

Nacionalinės gaisrinės saugos asociacijos prezidentas

Nacionalinė gaisrinės saugos asociacija

Kodas: 304992728
Adresas: Vismaliukų g. 34A, Vilnius
A/s: LT06 7300 0101 5900 0893
Bankas: “Swedbank” AB

Martynas Matulevičius

Nacionalinės gaisrinės saugos asociacijos prezidentas

Nacionalinė gaisrinės saugos asociacija

Kodas: 304992728
Adresas: Vismaliukų g. 34A, Vilnius
A/s: LT06 7300 0101 5900 0893
Bankas: “Swedbank” AB