Elektros kabelių priešgaisrinė apsauga

Elektros kabelių apsaugos išbandomos pagal labai platų bandymo standartų spektrą: IEC, LST EN, LST EN ISO ir t.t. Kaip apsaugoti kabelius parenkant teisingą sistemą, tinkamą prižiūrinčioms instancijoms?

Elektros kabelių priešgaisrinė apsauga skirta apsaugoti norint:

Išvengti liepsnos plitimo jų paviršiumi;

Išvengti elektros energijos nutrūkimo gaisro metu;

Šiuo metu „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ nurodo šias elektros kabelių degumo klases Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca. Kabeliai išbandomis pagal:

  • LST EN 60332-3-22 (Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 3-22 dalis. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliai sumontuotais laidų arba kabelių ryšuliais bandymas. A kategorija);
  • LST EN ISO 1716 Gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Degimo šilumos (šilumingumo) nustatymas (ISO 1716:2010);
  • FIPEC20 scenаrijus 2.

Kabelių apsaugos priemones (išskyrus plokštes) galima patikrinti tik standarto EN 60332-3-22 pagalba.

Elektros kabelius galima apsaugoti šiomis priemonėmis:

Padengiant kabelius ir jų lovius priešgaisrine išsipučiančia arba abliatyve danga (dažais);

Uždarant elektros kabelių lovius priešgaisrinėmis plokštėmis;

Apvelkant elektros kabelių lovius priešgaisriniais audiniais;

Įrengiant priešgaisrines lubas po elektros kabelių loviais.

Išvardintos apsaugos sistemos dažniausiai naudojamos tada, kai sumontuotų kabelių degumo klasė neatitinka GSPR’o, STR’ų ar EĮĮ taisyklių reikalavimų.

Priešgaisrinės išsipučiančios dangos (pvz. Flammoplast KS-1) skirtos elektros kabelių apsaugai dažniausiai yra vandens pagrindu todėl tinkamos tik vidaus patalpoms. Tačiau rinkoje atsirado nauja – abliatyvioji danga (pvz: Flammotect A). Tai vandeniui ir atmosferos poveikiui atspari priešgaisrinė danga. Šio tipo dangos priešgaisrinė apsauga gaisro metu yra pagrįsta endoterminėmis reakcijomis. Jos sudėtyje yra cheminė medžiaga kurioje esant aukštai temperatūrai vyksta cheminiai bei fiziniai pokyčiai lydimi padengtų kabelių aušinimo efekto. Tuo pat metu danga išskiria dujas, kuri pasižymi gana stipriu liepsnos gesinimu, ribojančiu gaisro plitimą. Po gaisro iš dangos lieka porėta neorganinė medžiaga. Abliatyvioji danga puikiai sustabdo ugnies plitimą vertikalia ir horizontalia kabelių paklojimo kryptimis, prailgina elektros grandinės veikimo laiką gaisro metu bei neįtakoja kabelių srovės pralaidumo charakteristikų eksploatacijos metu. Priešgaisrinė danga yra laidesnė šilumai nei PVC danga, padengus kabelių pluoštą priešgaisrine danga kabelių pluošto sąlyčio plotas su aplinka padidėja dėl pačios dangos ir dangos paviršiaus mikrobanguotumo, šiuos aplinkybės lemia „radiatoriaus“ efektą, papildomai aušinantį kabelius ir užtikrinantį kabelių elektros charakteristikų pastovumą. Pavyzdžiui “Flammotect A” deguonies ribinis kiekis LOI yra 100, danga yra atspari vandeniu, atmosferos poveikiams bei UV spinduliams. Testais yra patvirtintas dangos 25 – metų ilgaamžiškumas, kurio metu nesikeičia dangos priešgaisrinės apsaugos savybės.

Panaudojus abliatyvias dangas galima užtikrinti A degumo kategoriją kabeliams pagal LST EN 60332-3-22 užtikrinti 52 min. elektros gradinės veiklą gaisro metu pagal IEC 60331-11 standartą, kabelį veikiant 750 laipsnių C temperatūrai ir užtikrinti 38 min. elektros gradinės veiklą gaisro metu pagal IEC 60331-11 standartą, kabelį veikiant 1100 laipsnių C temperatūrai.

Priešgaisrinės plokštės, gaminamos kalcio silikato pagrindu (pvz. Promatect LS) apsaugo uždarytus kabelius nuo viduje kilusio gaisro prasidėjusio pvz. nuo trumpo elektros jungimo ir nuo gaisro prasidėjusio patalpoje. Viduje kilęs gaisras gęsta nuo deguonies stygiaus, o tuo pačiu iš “tunelio” neišsiveržia toksiški gaisro produktai: nuodingos dujos ir dūmai. Ši priešgaisrinė sistema išbandyta pagal standarto LST EN 1366-5 “Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 5 dalis. Instaliavimo įrangos kanalai ir šachtos” reikalavimus. O atsparumas ugniai EI 60 nustatytas pasitelkiant standartą LST EN 13501-2.

Priešgaisriniai audiniai (pvz. SVT – Pyrosafe DG), kaip ir plokštės visiškai uždengia kabelius ir jų lovelius. Viduje prasidėjęs gaisras išlydo stiklo audinį padengtą priešgaisrine danga ir netekęs deguonies prieigos gęsta. Ne taip efektyviai kaip plokštės, tačiau audiniai saugo ir nuo išorės gaisro, kilusio kažkur patalpoje, sėkmingai užtikrindami elektros energijos tiekimą saugomais kabeliais iki 120 minučių. Priešgaisrinis audinys Pyrosafe-DG užtikrinta standarto LST EN 60332-3-22 reikalavimus.

Išvados ir rekomendacijos

Išvada trumpa ir paprasta: ergonomiškiausias sprendimas elektros kabelius padengti išsipučiančia (vidaus patalpoms) arba abliatyvia priešgaisrinėmis dangomis. Siekiant maksimalios apsaugos (pvz. tranzitiniams el kabeliams požeminėse automobilių saugyklose) privaloma panaudoti ugniai atsparių plokščių sistemas.

Elektros kabelių priešgaisrinė apsauga Fogo
Elektros kabelių priešgaisrinė apsauga Fogo

Kategorijos: